Archive for the month "Wrzesień, 2011"

PRZECIWKO URZĘDNICZEJ ZNIECZULICY

Kilka słów o niemocy!

Tytułem wstępu

Zanim zagłosujemy …